การเลือกเครื่องปรับอากาศใหม่สำหรับบ้านหรือธุรกิจของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย ในแต่ละปีมีการจำหน่วยเครื่องปรับอากาศกว่าหลายล้านเครื่อง โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละครัวเรือนมักเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 10% ของค่าสาธารณูปโภคไปกับเครื่องทำความเย็นเพียงอย่างเดียว สิ่งนี้จึงนำมาสู่การตั้งคำถามในการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อนั้นประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นขนาดของอาคาร การออกแบบแผนผังชั้น การระบายอากาศ ค่าใช้จ่าย หรือ ปริมาณการใช้พลังงาน เป็นต้น และนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราจะต้องทราบความแตกต่างการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดากับเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ โดยแต่ละประเภทนั้นก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป

ระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

ต้องยอมรับว่าทั้งสองระบบนั้นมีความเป็นเลิศในแง่ของประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกันเมื่อพูดถึงเรื่องของการระบายความร้อน แต่ความแตกต่างของแอร์ทั้งสองประเภทนี้อยู่ที่การออกแบบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศธรรมดาที่ถูกออกแบบมาไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์จะใช้มอเตอร์แบบเก่าที่สามารถทำงานด้วยความเร็วสูงสุดหรือหยุดการทำงานลงเท่านั้น นั่นหมายความว่าการที่จะทำให้ห้องมีอุณหภูมิที่ลดลง มอเตอร์ของเครื่องปรับอากาศธรรมดาจะทำงานเต็มความเร็วจากนั้นจะดับลงเมื่ออุณหภูมิห้องถึงระดับที่ต้องการ และเมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มสูงขึ้น มอเตอร์ก็จะทำงานอย่างเต็มกำลังอีกครั้งเพื่อเริ่มกระบวนการทำความเย็นให้ห้องกลับสู่อุณหภูมิที่ต้องการ แน่นอนว่าการทำงานของวงจรเปิดปิดในลักษณะนี้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นและไม่สามารถรักษาอุณหภูมิห้องให้คงที่ได้

ในทางตรงกันข้าม แอร์อินเวอร์เตอร์จะมีการควบคุมความเร็วของคอมเพรสเซอร์ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อให้ได้อุณหภูมิตามความต้องการกับการใช้สอยในพื้นที่สำนักงาน อาคาร หรือห้องภายในบ้าน แทนที่จะเปิดปิดเพื่อรักษาอุณหภูมิเมื่อห้องเริ่มเย็นหรืออุ่นตามที่ใจต้องการเหมือนกับแบบธรรมดา แต่เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะลดความเร็วของมอเตอร์ลงเพื่อประหยัดพลังงานและรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ

หากยังนึกภาพเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ไม่ออก ให้คุณลองนึกถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติในระบบยานยนต์ (Cruise Control) ที่เมื่อขับรถบนทางด่วนแล้วตั้งค่าเปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่เพื่อรักษาระดับความเร็วเอาไว้ โดยระบบจะมีการควบคุมคันเร่งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ค่อย ๆ เร่งเร็วขึ้นหรือช้าลงตามความลาดชันของถนน เพื่อให้แน่ใจว่าความเร็วจะไม่เกินกำหนดหรือต่ำกว่าที่ตั้งค่าไว้

เมื่อเทียบกันแล้ว เครื่องปรับอากาศธรรมดาที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์มีระบบเปิดปิดคอมเพรสเซอร์แบบดั้งเดิมและประหยัดพลังงานน้อยกว่า โดยทั่วไปเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะมีราคาสูงกว่าแบบธรรมดาเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและช่วยประหยัดพลังงาน โดยเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 20% ในระยะยาวระบบอินเวอร์เตอร์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า เนื่องจากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อีกทั้งยังส่งเสียงเบากว่า มีเสถียรภาพในการควบคุมอุณหภูมิมากกว่า

ปัจจัยการเลือกใช้งานแอร์ธรรมดาหรือแอร์อินเวอร์เตอร์

การทำงานของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

1.ขนาดพื้นที่

            ขนาดห้องหรือพื้นที่ที่จะระบายความร้อนเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่อาจจะต้องการเครื่องปรับอากาศที่มีความจุมากขึ้น ซึ่งในกรณีนี้เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

2.ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เนื่องจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศธรรมดา ทำให้ประหยัดค่าไฟในระยะยาวได้มากขึ้น

3.ความเสถียรของอุณหภูมิ

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้มากกว่า ในขณะที่เครื่องปรับอากาศธรรมดาทำให้อุณหภูมิผันผวน เนื่องจากแบบอินเวอร์เตอร์มีเซนเซอร์ที่ฝังอยู่ด้านในเพื่อควบคุมพลังงานให้สอดคล้องกับอุณหภูมิห้อง สามารถทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานด้วยความเร็วที่สูงขึ้นและทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความสามารถในการตรวจจับความผันผวนและปรับอัตโนมัติตามความเร็วของคอมเพรสเซอร์โดยรวม ดังนั้น การเลือกเครื่องแบบอินเวอร์เตอร์จะช่วยทำให้หลับสบายเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิของห้องให้คงที่ตามอุณหภูมิที่คุณตั้งไว้บนเทอร์โมสตัทของเครื่องปรับอากาศ

4.ราคาของเครื่องปรับอากาศ

ระบบการทำงานที่ส่งเสียงเบากว่าแบบธรรมดาและการเป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานทำให้ต้นทุนของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เพิ่มสูงขึ้นกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา

5.ระดับเสียง

โดยทั่วไปแล้วเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะส่งเสียงเบากว่าเครื่องปรับอากาศธรรมดา เนื่องด้วยการทำงานที่ความเร็วต่ำมาก แต่เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดามีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่า เพราะเครื่องปรับอากาศจะเปิดและปิดโดยอัตโนมัติตลอดเวลา จึงทำให้เกิดเสียงรบกวนมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

6.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเครื่องปรับอากาศธรรมดา เนื่องจากใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าแบบธรรมดา

สรุป

เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาอาจจะมีราคาถูกกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแบบอินเวอร์เตอร์ แต่เมื่อนึกถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในระยะยาวนั้นแน่นอนว่าแบบอินเวอร์เตอร์ถือว่าคุ้มค่ามากกว่า ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ ช่วยทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของคอมเพรสเซอร์จึงสามารถช่วยลดรอบการเปิดปิดบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศอีกด้วย แม้ว่าค่าใช้จ่ายตอนต้นจะสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับแบบธรรมดา ทว่าก็สามารถหักล้างกับค่าไฟที่จะสูงขึ้นตามมาในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ไม่ว่าบ้านหรือสำนักงานของคุณจะใช้แอร์ประเภทไหน ทั้งแบบธรรมดาหรืออินเวอร์เตอร์ การบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง หากคุณสนใจเสริมความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแอร์ สามารถติดต่อสอบถามคอร์สอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ TNS Training Center โทร. 064-956-5866 หรือ แอดไลน์ @tnstraining