น้ำแอร์หยด อาการที่หลายท่านพบเจอ บางครั้งน้ำแอร์อาจจะค่อย ๆ หยดมาทีละหยด หรือในบางครั้งอาจจะไหลออกมาเป็นจำนวนมาก อาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเรา หากท่านมีความรู้ ความเข้าใจก็สามารถแก้ไข และป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้การที่น้ำแอร์ไหลออกมาจากคอยล์เย็นอาจหมายถึงการที่แอร์ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และส่งผลให้การใช้ไฟฟ้ามากขึ้นด้วย

ทำไมจึงมีน้ำออกมาจากแอร์

โดยปกติแล้วคอยล์เย็นจะต้องมีน้ำแอร์เป็นเรื่องปกติ ซึ่งเกิดจากกระบวนการควบแน่น หากนึกไม่ออกให้เราลองนึกถึงแก้วน้ำที่มีน้ำและน้ำแข็งมักจะมีหยดน้ำเกิดขึ้นด้านนอกของแก้ว เช่นเดียวกับคอยล์เย็นของแอร์ เมื่อน้ำยาแอร์ที่มีอุณหภูมิติดลบไหลผ่านท่อทองแดงในคอยล์เย็น จะเกิดการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับอากาศภายในห้องที่มีอุณหภูมิสูง เมื่ออากาศมาปะทะกับท่อทองแดงจึงเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ และไหลลงไปในรางและท่อน้ำนำไปทิ้งด้านนอกห้องนั่นเอง แต่การที่น้ำแอร์หยดออกมาจากคอยล์เย็นจนล้นออกมาสู่ด้านนอกนั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากการที่เกิดการควบแน่นที่มากเกินไป, น้ำแข็งเกาะที่คอยล์เย็น, ท่อและรางระบายอุดตัน ชำรุดเสียหาย และการติดตั้งท่อแอร์ไม่ได้ระดับ

สาเหตุที่น้ำแอร์หยด

1.เกิดจากท่อและรางระบายน้ำ อุดตัน ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างคอยล์เย็น และอากาศนั้น จะมีฝุ่นที่มากับอากาศติดอยู่ตามแผงคอยล์เย็น เมื่อเกิดการควบแน่น และน้ำหยด อาจจะมีเมือกฝุ่นออกมาด้วยซึ่งหากไม่มีการทำความสะอาดเมือกฝุ่นเหล่านี้จะไปอุดตันท่อจนน้ำแอร์ไม่สามารถระบายออกได้ นอกจากนี้หากรางน้ำเกิดรอยแตกร้าวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำแอร์หยดได้

2. คอยล์เย็นอุดตัน โดยปกติดเราควรล้างแอร์ทุก ๆ 6 เดือน สำหรับแอร์ที่ใช้ภายในบ้านหากเราไม่ล้างแล้วมีสิ่งสกประเกาะที่คอยล์เย็นเป็นจำนวนมาก จะทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างน้ำยาแอร์ และอากาศเกิดขึ้นได้ช้า จนทำให้น้ำแข็งเกาะอยู่ที่คอยล์เย็น ส่งผลให้ห้องลดอุณหภูมิได้ช้า แต่เมื่ออุณหภูมิห้องลดตามที่เราตั้งค่าแล้ว คอมเพรสเซอร์หยุดจ่ายน้ำยาแอร์ทำให้คอยล์เย็นอุณหภูมิสูงขึ้น น้ำแข็งที่เกาะละลายเป็นจำนวนมากจนล้นออกมาจากรางระบาย

3.การติดตั้งท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ระดับ การที่น้ำจะไหลระบายได้ต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ แต่หากองศาการติดตั้งท่อระบายน้ำเป็นแนวราบ หรือมีความชัน จะทำให้น้ำแอร์ไหลย้อนล้นรางระบายน้ำออกมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เริ่มการติดตั้งแอร์ใหม่ ต้องทำการแก้ไขโดยการขยับองศาท่อระบายน้ำให้ต่ำลง

4.ตำแหน่งการติดตั้งไม่เหมาะสม เนื่องมาจากการที่ติดแอร์ใกล้กับแหล่งอากาศจากภายนอก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนตลอดเวลา เช่น ร้านทำผม หากติดตั้งใกล้เครื่องอบไอน้ำ หรือเก้าอี้ที่ใช้ไดร์เป่าผมบ่อยครั้ง หรือ ติดตั้งแอร์ในห้องครัว ใกล้เตาทำอาหาร ความร้อนจากอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้เกิดการควบแน่นตลอดเวลา จนอาจเกิดไอน้ำเกาะบริเวณบานสวิงแอร์ด้วย

5.น้ำยาแอร์น้อย การที่น้ำยาแอร์มีอยู่ในระบบน้อยจะทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะที่คอยล์เย็นเช่นเดียวกัน เราสามารถตรวจสอบน้ำยาเบื้องต้นได้ง่ายๆจากการที่สังเกตท่ออัดน้ำยา(ท่อเส้นเล็กที่ออกมาจากคอยล์ร้อน)ว่ามีน้ำแข็งเกาะหรือไม่ หากมีแสดงว่าน้ำยาแอร์น้อย และสังเกตพัดลมคอยล์ร้อนว่าลมที่ออกมาร้อนหรือไม่ หากลมไม่ร้อนแสดงว่าน้ำยาแอร์น้อย

สรุป

เราควรตรวจสอบตั้งแต่การติดตั้งแอร์ว่าระดับท่อนั้นองศาเป็นสโลปลงมาหรือไม่ และหมั่นล้างแอร์ทุกๆ 6 เดือน เท่านี้เราก็สามารถดูแลรักษาแอร์ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าไฟแล้วครับ ส่วนการตรวจสอบน้ำยาแอร์ให้ตรวจสอบเบื้องต้นตามที่ได้เขียนไว้ หากพบว่ามีอาการข้างต้นให้เรียกช่างแอร์มาตรวจสอบอีกครั้ง

หากปล่อยทิ้งไว้คอมเพรสเซอร์แอร์อาจเสียได้