ต่อจากส่วนแรกที่ผมได้เขียนถึงเรื่องที่จะทำให้คุณเป็นช่างแอร์มืออาชีพไปแล้วจำนวน 8 ข้อ ในบทความนี้จะเป็นการเขียนบทความที่เหลืออีก 4 บทความ ซึ่งหวังว่าทุกท่านที่ได้อ่านจะได้รับประโยชน์ และตระหนักถึงความสำคัญของวิชาความรู้ที่มีต่ออาชีพช่างแอร์ อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือประสบการณ์ในการทำงานที่ทุกท่านได้พบเจอมา หากเอามารวมกันแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถเดินทางสายอาชีพนี้ได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

สารบัญ

9. การล้างแอร์

10. การล้างระบบแอร์

11. การติดตั้งแอร์

12. ความปลอดภัย

9. การล้างแอร์

เป็นงานอีกส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้ช่างแอร์อย่างเราๆ จำนวนไม่น้อย เพราะการล้างแอร์คือพื้นฐานการซ่อมบำรุงให้แอร์มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันการชำรุดจากการกัดกร่อนของคราบน้ำ หรือน้ำมันที่มีผลต่อแผงคอยล์เย็น โดยปกติแล้วแอร์ตามบ้านเรือนทั่วๆไป ควรต้องล้างแอร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมตรวจสอบน้ำยาและการกินกระแสไฟของคอมเพรสเซอร์ หากผู้ใช้ละเลยการล้างอาจทำให้คอยล์เย็นเสียหายได้ สำหรับข้อควรระวังในการล้างแอร์นั้นจำเป็นต้องระมัดระวังบอร์ดวงจรไม่ให้เปียกน้ำ หรือทางที่ดีคือ ถอดออกไปก่อนล้างเลย และควรล้างเป็นแนวตรงเพื่อป้องกันไม่ให้ครีบคอยล์เย็นล้ม

10. การล้างระบบแอร์

หากแอร์ตันสามารถสังเกตได้จากอุณหภูมิของท่อขาเข้า และขาออกคอมเพรสเซอร์ โดยท่อขาออกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเนื่องจากคอมเพรสเซอร์พยายามอัดน้ำยาแอร์ที่มีสถานะก๊าซแต่น้ำยาแอร์ไม่สามารถเดินทางได้สะดวกเกิดการติดขัด ส่วนท่อขาเข้าคอมเพรสเซอร์หรือท่อดูดจะมีอุณหภูมิเย็นมากกว่าปกติ บางครั้งอาจมีน้ำแข็งเกาะเนื่องจากการควบแน่นของอากาศโดยรอบท่อดูด หากทุกท่านตรวจสอบแล้วว่าท่อไม่มีการพับใดๆ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนใช้งานได้ดี อาจจะพิจารณาล้างระบบ โดยการล้างระบบต้องใช้น้ำยาล้างระบบ และเครื่องทำแรงดันเพื่อไล่สิ่งสกปรกออกมาจากท่อ

11. การติดตั้งแอร์

การติดตั้งแอร์เป็นพื้นฐานของอาชีพช่างแอร์ที่ทุกท่านต้องทำเป็น ความสามารถนี้สามารถนำไปหางานทั้งบริษัทต่างๆ หรือการเปิดกิจการขายแอร์พร้อมติดตั้งให้กับลูกค้า ซึ่งความรู้เบื้องต้นของการติดตั้งนั้นควรคำนึงถึงระยะของท่อระหว่างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ตำแหน่งของคอยล์ร้อนที่ต้องมีพื้นที่ให้พัดลมคอยล์ร้อนระบายความร้อน สูงจากพื้น 30 เซนติเมตร และห่างจากผนัง 60 เซนติเมตร ส่วนคอยล์เย็นนั้นไม่ควรติดตั้งใกล้ ประตู หน้าต่าง หรือพัดลมดูดอากาศที่เปิดประจำ และหลีกเลี่ยงการติดตั้งในพื้นที่ที่มีวัตถุขวางทางลม

12. ความปลอดภัย

สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานทุกประเภทคือ ความปลอดภัยและความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้นั้น เราต้องมีความรู้ในงานอาชีพนั้นๆเป็นอย่างดี สิ่งที่อันตรายที่สุดในการทำงานแอร์มี 2 อย่าง เรื่องแรกคือ อันตรายจากไฟฟ้าโดยปกติการที่เราซ่อมแอร์จำเป็นต้องตัดรับบไฟฟ้าออกก่อน จากนั้นค่อยทำการเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์เมื่อทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วจึงทำการยกเบรกเกอร์ขึ้น เรื่องที่สองคือ น้ำยาแอร์ น้ำยาแอร์สามารถมีแรงดันที่สูงมากเมื่อเจอกับบรรยากาศเพราะน้ำยาแอร์มีจุดเดือดที่ต่ำ ดังนั้นช่างแอร์ทุกท่านควรใช้เซฟตี้วาล์วในการทำงาน และควรไล่น้ำยาแอร์ออกให้หมดเมื่อต้องการเชื่อมท่อ